logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Altium Designer

Altium Designer

Altium Designer je jedini sistem za projektiranje tiskanih pločica u industriji koji ima podršku za 3D projektiranje potpomognutu unificiranim modelom podataka.

Projektanti dobivaju jasnu sliku svoje tiskane pločice sa podacima dobavljača elektroničkih komponenata dostupnim u realnom vremenu, provjeru pravila projektiranja i sliku pločice u 3D dostupnu u realnom vremenu.

Uvid u cjelokupni model podataka, kao i veze sa podacima dobavljača, daju projektantu sve informacije potrebne za donošenje pravovremenih odluka.

Projektiranje tiskane pločice

Altium Designer ujedinjuje shematsko projektiranje, projektiranje tiskanih pločica i podršku za proizvodnju u jednoj unificiranoj aplikaciji.

Njezina jedinstvena baza podataka eliminira pitanja translacije i sinkronizacije.

  • Fleksibilne knjižnice uključuju knjižnice povezane s bazom podataka i knjižnice povezane sa spremištem
  • Hijerarhijsko i više-kanalno projektiranje sa podrškom za ponovnu upotrebu projekta, kao i za varijante
  • Logička i grafička usporedba različitih revizija na razini sheme i tiskane pločice
  • Simulacija mješovitih signala kompatibilna sa Spice 3f5 i podrškom za pSpice
  • Analiza integriteta signala na razini sheme i na razini tiskane pločice
  • Napredno interaktivno postavljanje tiskanih vodova koje uključuje podršku za diferencijalne parove, podešavanje dužine i postavljanje tiskanih vodova sa kontrolom impedancije
  • 3D projektiranje tiskanih pločica sa provjerom razmaka u realnom vremenu
  • Podrška sa rad sa kruto-fleksibilim pločicama, koja se proteže i u 3D domenu, kao i podrška za ažuriranje strojarskih CAD modela
  • Kolaboracija na razini tiskane pločice, provjera razlika, rješavanje problema i stapanje
  • Podrška za konzistentno, automatizirano stvaranje dokumentacije i proizvodnih datoteka

Inteligentno upravljanje podacima

Sistem za kontrolu verzija je potpuno integriran u Altium Designer. Moguće je pratiti verzije svih projektnih, kao i izlaznih datoteka. Ako se koriste spremišta automatski se sprema trenutno stanje cijelog projekta svaki puta kada se dokumentacija odobri.

Projektni sadržaj

Korisnici godišnjeg održavanja za Altium Designer imaju pristup na AltiumLive portal koji sadrži predloške, referentne projekte, komponente… U knjižnicama se nalazi preko 200.000 komponenata koje sadrže shematske simbole, kućišta, 3D modele i podatke dobavljača elektroničkih komponenata kao što su cijena i dobavljivost.

Korištenjem alata za prikupljanje podataka artikli iz Altiumovog spremišta mogu biti importirani u vaše vlastito lokalno spremište i prilagođeni potrebama vaše organizacije.

Licenciranje

Altium Designer 24 je dostupan u slijedećim konfiguracijama:

Altium Designer 24 sadrži sve dostupne funkcije za projektiranje i proizvodnju tiskanih pločica. Također sadrži sistem za shematsko unošenje podataka o projektu, kao i sistem za verifikaciju. Osim toga sadrži podršku za 3D projektiranje tiskanih pločica.

Altium Designer 24 SE omogućava shematsko unošenje podataka o projektu. Podržava i analogno/digitalnu simulaciju.

Za više informacija pošaljite mail:

robert.brekalo@ccontrols.hr