logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

SIMULIA

SIMULIA rješenja za analizu i simulaciju

SIMULIA donosi izuzetan set rješenja za realističnu simulaciju i analizu, od integriranih alata namijenjenih inženjerima da im pomognu u brzim analizama u svakodnevnom radu do sofisticiranih simulacijskih alata namijenjenih najzahtjevnijim zadacima.

Većina SIMULIA alata dolazi u stand-alone verziji ili integrirana u 3DEXPERIENCE ili CATIA V5 platformu. SIMULIA na 3DEXPERIENCE platformi donosi kompletan set najmodernijih alata za različite vrste analiza i razne tipove simulacija baziranih na ulogama pojedinih korisnika u poslovnom procesu kroz integrirano PLM okružje.

Abaqus je vodeći svjetski integrirani programski paket za FEM analizu i simulaciju pomoću kojeg se mogu rješavati i najzahtjevniji i najsloženiji problemi koji mogu uključivati složena opterećenja, vibracije, sisteme, fiziku udara, nelinearne, termičke ili akustičke probleme, a sve koristeći jedinstveni model i integrirane solvere.

U Abaqus Unified FEA Extended paketima uz veliku fleksibilnost u radu, korisnik dobija pristup i drugim naprednih alata za simulaciju: fe-Safe za analizu zamora materijala, Tosca za optimizaciju topologije konstrukcije te Isight za automatizaciju procesa.

Otkrijte punu snagu portfolia kroz Abaqus Unified EA Extended Package za realističnu simulaciju.

CST Studio Suite je programski paket namijenjen za elektromagnetsku analizu i simulaciju koji se koristi se za projektiranje, analizu, simulaciju i optimizaciju elektromagnetskih (EM) komponenti i sustava.

Tipični primjeri primjene EM analize uključuju analizu karakteristika antena i filtera, elektromagnetske kompatibilnosti i interferencija (EMC/EMI), izlaganja ljudskog tijela EM poljima, elektro-mehaničke efekte u motorima i generatorima, i toplinske pojave u uređajima visoke snage.

PCB tiskane pločice, antene, senzori, konektori, filteri, solarni paneli, električni uređaji, kabelski sklopovi i ožičenja, samo su neki od uređaja čiji se rad i karakteristike e EM stanovišta mogu analizirati.

XFlow i PowerFlow su provjerena CFD rješenja za analizu na temelju Lattice-Boltzmann metode.

Wave6 je simulacijski program slijedeće generacije za simulaciju vibracija i akustike.

Simpack je softverski paket za multy-body simulaciju i analizu nelinarnog kretanja unutar bilo kojeg mehaničkog ili mehatroničkog sustava. Upotrebom Simpack alata inženjeri mogu kreirati i analizirati virtualne 3D modele u svrhu predviđanja gibanja, sila i naprezanja unutar sustava u kretanju.